metal dedektörü - dedektör - manyetik dedektörleri sayfası

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör  |  jeofizik cihazı

jeo-elektromanyetik gravite dedektörü  |  maden su dedektörü  |  deprem dedektörü  |  sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

MINER A-350 MANYETİK DEDEKTÖR

Yukarıdaki resimde görülen manyetik dedektörün büyüklüğü, yanında duran bir adet kalem pil ile kıyaslanarak anlaşılabilir.

 

Manyetik dedektör, yeraltında gömülü olan cisimleri tespit edebilmek için kullanılır.

 

MANYETİK SAPMA NİÇİN OLUR?

Yeraltına uzun yıllar önce gömülmüş manyetik maddenin (özellikle metal) olduğu noktada; hem gömülü metalden, hem de maddenin üzerini örten bozulmuş topraktan kaynaklanan manyetik bir sapma oluşur. O noktada dünyanın doğal manyetik alanı değişir.

 

TESPİT:

Cihaz, dünyanın doğal manyetik alanının yönünü ve bu yönde meydana gelen sapmayı tespit eder. Manyetik dedektör gömülü maddenin bulunmasına yardımcı olur.

define dedektörleri

UYARI:

Cihaz zayıf manyetik alan tespitinde yön göstergesi sapar, güçlü manyetik alan tespitinde ekranında uyarı yazısı belirir.

 

DERİNLİK:

Derinlik sınırı yoktur; çünkü cihaz yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen manyetik sapmayı algılar. Birçok dedektörün ulaşamadığı derinliklerden tespit yapabilir.

 

BÜYÜKLÜK:

Boyutları: 11 cm x 6 cm x 2 cm (cep telefonu büyüklüğündedir, çok hafiftir)

 

GÜÇ:

Bir adet 3 Volt lityum pil ile günlerce çalışır.

 

DİĞER ÖZELLİKLER:

Ekran ışığı vardır, ayarlanması çok kolaydır, taramayı gerçek zamanlı yapar.

 

 

Yandaki çizimde; kullanıcı, Miner A-350 ile arazide araştırma yapıyor.

 

Yeraltında gömülü olan manyetik madde; kendi çevresinde, dünyanın doğal manyetik alanından farklı bir manyetik alan yaratıyor.

 

Miner A-350 ile sahada dolaşan kullanıcı, manyetik maddenin üzerine geldiğinde, cihaz manyetik değişimi tespit edecek, cihazın ekranındaki yön göstergesi sapacak ve dedektör "WARN" uyarısı verecektir.

 

Bu sayede gömülü maddenin yeri tespit edilecektir.

 

 

 

 

 

MINER A-350 MANYETİK DEDEKTÖR İLE ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

1) Cihazın manyetik alan ayarı tek tuşa basılarak yapılır. Cihaz dünyanın doğal manyetik alanını hafızaya kaydeder.

 

2) Kullanıcı cihazı eline alır ve kuzey-güney (doğal manyetik alan) doğrultusunda hareket eder.

 

3) Normal şartlarda cihazın göstergesinde sapma olmaz.

 

4) Gömülmüş bir maddenin olduğu, kazılmış, bozulmuş, dolgu toprak ile karşılaşılınca; cihazın yön göstergesi sapar. Ekrandaki sayısal değer aniden değişir.

 

Gömülmüş olan maddenin yeri tespit edilir.

 

5) Eğer uzun yıllar önce gömülmüş olan madde manyetik bir metal ise; cihazın yön göstergesindeki sapmaya ek olarak, ekranında "WARN" (uyarı) yazısı belirir. Ekrandaki sayısal değer aniden belirgin şekilde değişir.

 

Gömülmüş olan metalin yeri tespit edilir.

 

 

YUKARIDAKİ ÖRNEK:

 

1) Kazılmamış, bozulmamış, gömülü maddenin olmadığı toprakta cihazın manyetik alan yön göstergesinde sapma olmuyor. Ekrandaki sayısal değer "0" (sıfır).

 

2) Gömülü maddenin olduğu, kazılmış, bozulmuş, dolgu toprakta ise manyetik alan yön göstergesinde sapma oluyor. Doğal manyetik alanın yönünü gösteren ok sapıyor ve farklı bir yönü göstermeye başlıyor. Ekrandaki sayısal değer "50".

 

3) Sapmanın olduğu noktada gömülü madde bulunuyor.

 

DİKKAT:

Gömülü maddenin kaç metre derinde olduğunun önemi yoktur. Gömülü madde ne kadar derinde olursa olsun, toprağın manyetik değişiminden faydalanılarak dolaylı yoldan bulunabilir.

 

 

ARKEOLOJİK ALANLARIN TESPİTİ

Toprak içinde bulunan dağılmış ve gelişigüzel yönlenmiş (kırmızı oklar) manyetik elementler, yüksek sıcaklık sonrası soğumayla birlikte o anki manyetik alana (mavi oklar) göre yönlenir. Antikçağda, metal ve toprak eşya üretim yerlerindeki yüksek sıcaklık veya yangınlar, üretilen eşyaların manyetik yapısını o günkü doğal manyetik alana göre yönlendirmiştir.

Günümüzdeki doğal manyetik alan, o tarihlerdekinden farklıdır. Bu farklılıktan yararlanılarak antik kentler, antik maden ocakları, antik fırınlar, manyetik metaller tespit edilebilir.

Manyetik metallerden yapılmış eşyalar, büyüklüklerine ve manyetik element içeriklerine göre, dünyanın doğal manyetik alanının yönünü saptırabilirler. Bu sapmayı Miner A-350 ile görebilmek mümkündür.

 

YERALTINDA GÖMÜLÜ OLAN MADDELERİN TESPİTİ

                             

   (a) Yukarıdaki örnekte farklı mineral içeriğine ve                                             (b) Bir miktar toprak kazılarak kenara konuluyor.

   manyetik özelliğine sahip toprak katmanları var.                                             Kenara konulan toprak, farklı manyetik özelliğe

   Yerüstü 100 birim, yeraltı 50 birim manyetik                                                     sahip yerüstü ve yeraltı toprağının bir karışımı.

   özelliğe sahip. Toprağın üzerinde bir cisim var.                               

 

                            

     (c) Cisim açılan boşluğa yerleştiriliyor.                                                            (d) Boşluk, kenara atılmış toprak ile dolduruluyor.

                                                                                                                                       Cisim; karışmış, yer değiştirmiş ve bozulmuş

                                                                                                                                       toprağın altında kalarak gömülmüş oluyor.

 

                            

(e) ve (f) Zaman geçtikçe; fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkiler sebebiyle, karışmış, bozulmuş ve yer değiştirmiş toprağın çevresindeki toprağa göre manyetik etkisi belirginleşiyor.

 

Toprağın mineral içeriğinin manyetik şiddetine etkisi büyüktür. Bir maddeyi yeraltına gömmek için bir çukur açılacak, madde çukura yerleştirilecek, çukurun üzeri kapatılacaktır. Bu işlem sırasında toprağın yeri ve yapısı değişecek, toprak karışacak, manyetik mineraller yer değiştirecektir. Kazma-gömme işlemi sebebiyle yer değiştirmiş, bozulmuş ve karıştırılmış toprak ile bozulmamış toprak arasında manyetik farklılık görülebilir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik etkiler ile zaman geçtikçe bu fark belirginleşebilir. Bu fark sayesinde gömülü olan madde (manyetik olsun-olmasın) Miner A-350 ile dolaylı olarak bulunabilir.

 

TESPİT: Miner A-350, gömülü maddelerin araştırılması sırasında, tek noktada manyetik sapma olduğunu göstermelidir.

DERİNLİK: Miner A-350'nin bir derinlik sınırı yoktur. Cihaz yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen manyetik sinyali test eder. Bir madde ne kadar derine gömülürse, ne kadar fazla toprağın yeri değiştirilirse, bu işlemin üzerinden ne kadar uzun süre geçerse, manyetik sapma o kadar belirgin olacağından, gömülü maddenin tespiti kolaylaşacaktır.

 

 

Yapı malzemesi olan toprak taşınır, değişik malzemelerle karıştırılır, depolanır ve kullanılır. Bu işlem toprağın temel özelliklerini değiştirir. Temel özellikler arasında gözeneklilik, yapışkanlık, iletkenlik, geçirgenlik, duraylılık sayılabilir. Bu tür özellikler kazılmamış yerlere göre farklı olacaktır.

Taşınan, karıştırılan ve dolgu malzemesi olarak kullanılan toprak, daha gevşektir veya daha gözeneklidir. Bu toprak çevresine göre daha az ya da daha çok iletkenlik ile farklı manyetik özellik gösterebilir.

 

 

MANYETİK DEDEKTÖR İLE İLGİLİ SORULAR - CEVAPLAR

(LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ)

 

1) Manyetik alan tespit cihazı ne amaçla kullanılır?

Amaç; manyetik olsun olmasın, yeraltında gömülü olan cisimleri tespit edebilmektir. Cihaz; kazılmış, doldurulmuş, yer değiştirmiş, bozulmuş toprakta meydana gelebilecek manyetik değişimin dünyanın doğal manyetik alanının yönüne etkisini tespit edebilir.

 

2) Manyetik yöntem ile kaç metre derini tarayabilirim?

Cihaz yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen manyetik sinyali test eder.

Yapısı değişmiş toprağın (kazma, gömme, yer değiştirme sebebiyle) bulunması yöntemiyle yapılan araştırmalarda, herhangi bir derinlik sınırı yoktur. Madde ne kadar derine gömüldü ise, o kadar rahat tespit edilebilecektir.

Çünkü bir maddeyi yeraltına derin olarak gömebilmek için; önce çok geniş ve derin bir çukur açıp, sonra büyük miktarda toprağın yerini değiştirmek gerekir. Bu durumda topraktaki yapı değişecek, katmanlar karışacak, manyetik mineraller yer değiştirecek, manyetik etki farklılaşacaktır. Yer değiştiren katmanlar arası manyetik yapı farkı ne kadar fazla ise, hedefin tespit edilebilme ihtimali o kadar yüksektir.

Gömülü madde manyetik metal olabileceği gibi; tahta, cam, kağıt, mermer gibi manyetik olmayan madde dahi olabilir. Gömülü madde ne kadar derinde olursa olsun dolaylı yoldan bulunabilir.

 

3) Birçok metal dedektör, alan tarama cihazı, çubuk kullandım ama sonuç alamadım. Sizce neden? Manyetik dedektör bana fayda sağlar mı?

Hedefinize uygun olmayan, düşük kapasiteli cihazlar güvenilir sonuçlar verememiş olabilir. Bulmayı hedeflediğiniz maddeler yeraltına hiç gömülmemiş olabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı olumlu sonuç alamamış olabilirsiniz.

Araştırmalarda kullanılacak cihazların jeofiziksel çalışma sistemleri çok önemlidir. Araştırmacılar, kullandıkları cihazın hangi jeofiziksel sistemle çalıştığını bilmelidir.

Farklı jeofiziksel prensiplerle çalışan ürünleri tercih etmek yararlı olacaktır.

Önce "x" marka metal dedektörü, sonra "y" marka metal dedektörü, en sonunda da "z" marka metal dedektörü kullanmak bizce faydasızdır. Çünkü benzer verime sahip cihazların vereceği sonuçlar birbirine yakın olacaktır ve bu durum kullanıcıya zaman kaybettirecektir.

Manyetik alan tespit cihazı araştırmacılara fayda sağlayacaktır. Bu cihazın kullanılış yöntemi ile gömülü maddelerin tespiti mümkün olabilir.

Birçok cihazın tespit edemediği gömülü maddelerin, bu cihaz ile tespit edilebilme ihtimali vardır. Ancak manyetik alan tespit cihazının çok dikkatli kullanılması, test sonuçlarının çok iyi yorumlanması gerekmektedir.

 

4) Miner A-350 nasıl kullanılır?

Manyetik alan tespit cihazı, kullanım kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılan özel bir ölçüm yöntemi ile kullanılır. Testler sırasında bir manyetik sapma tespit edilirse, bu durum iki şekilde yorumlanabilir.

Birinci yorum: Cihazın sinyal verdiği yerde gömülü olan ve dünyanın doğal manyetik alanına belirgin şekilde etki eden bir madde olabilir.  Yeraltındaki maddenin manyetik şiddeti ne kadar güçlü ise, madde ne kadar uzun süre yeraltında kaldı ise ve madde ne kadar büyük ise, o kadar derinde tespit edilir.

İkinci yorum: Cihazın ekranındaki yön göstergesinde bir sapma olursa, o noktada çok önceden bir kazma-gömme işlemi yapıldığı düşünülebilir. Bir cismi o noktaya gömmek için kazı yapılmış ve toprağın yapısı bu sebeple değişmiş olabilir.

 

5) Manyetik alan tespit cihazı ne tür bir üründür?

Manyetik alan, şiddeti ve yönü olan vektörel bir büyüklüktür. Manyetik alan tespit cihazı, dünyanın doğal manyetik alanının yönünü gösteren ve bu yönde güçlü bir sapma tespit ederse, ekranda beliren yazı ile, uyarı veren iki eksenli temel bir dijital manyetometredir.  Profesyonel manyetometrelerde manyetik alanın şiddeti ve yönü belirlenir. Bu tür manyetometrelerin taşınması zordur, kullanımları kolay değildir. Miner A-350, manyetik alanın şiddetini ölçerek yöne dönüştürür. Cihaz doğal manyetik alanın "x" ve "y" koordinatlarını ölçer. Önce doğal manyetik alanın yönünü hafızaya alır. Sapma olup olmadığını, hafızadaki veri ile test verilerini kıyaslayarak belli eder.

 

6) Miner A-350 bir metal dedektör müdür?

Metal dedektörler, elektromanyetik alan sistemiyle çalışır ve yeraltına sinyal gönderir.  Miner A-350 yeraltına sinyal göndermez, yeraltından gelen sinyali test eder ve manyetik alan sistemiyle çalışır. Doğal manyetik alanın yönünde bir sapma tespit ederse, ekranındaki yön göstergesi sapar. Metal dedektörlerde derinlik sınırı vardır. Miner A-350'de derinlik sınırı yoktur.

 

7) Miner A-350 ne kadar alan tarar? Gömülü maddenin yönünü gösterir mi? Bizi gömülü maddenin tam üzerine götürür mü?

Miner A-350 Manyetik Alan Tespit Cihazı, doğal manyetik alanın koordinatlarını ölçerek yönünü gösterir. Araştırmacı bir doğrultu boyunca cihaz ile hareket eder. Cihaz; gömülü maddeden veya onun üzerini örten topraktan kaynaklanan manyetik sapma tespit ettiğinde, ekranındaki yön göstergesi sapar. Yön göstergesinin saptığı noktada gömülü madde tespit edilir. Cihazın manyetik alanı gerçek zamanlı olarak ölçtüğü araştırmalarda, kilometrelerce ilerideki gömülü maddelerin tespiti mümkün değildir.

Piyasada "Alan Tarama" diye tanımlanan fakat araştırmacıların işine yaramayan cihazlar vardır. Bunlar, kullanıcıların istemli/istemsiz kas hareketleri ile yönlendirdiği hayali cihazlardır. İster bir güç kaynağı ile (pil), ister bir güç kaynağı olmadan çalışsın, bu tür cihazların metrelerce ötedeki metali tespit etmesi mümkün değildir.

 

8) Bir arkeolojik alan keşfedersem ne yapmalıyım? Bir maden yatağı keşfedersem ne yapmalıyım?

Askeri alanlarda ve sit alanlarında araştırma yapmayınız. İzinsiz kazı yapmayınız.

Bir arkeolojik alan keşfederseniz en yakın müzeye başvurunuz. Bir maden yatağı keşfederseniz Enerji Bakanlığı Maden Dairesi'ne veya Maden Tetkik Arama Enstitüsü'ne başvurunuz.

 

9) Cihazın garantisi var mıdır?

Evet, cihaz 12 ay garantilidir.

 

10) Cihazın kullanım kılavuzu var mıdır?

Evet, cihazın Türkçe kullanım kılavuzu vardır.

 

11) Bu cihaz çivi, at nalı, gazoz kapağı, konserve kutusu gibi metallerden etkilenir mi?

Hayır.

 

12) Bu cihaz minerallerden etkilenir mi?

Miner A-350, metalik olmayan minerallerden ve manyetik olmayan metalik minerallerden etkilenmez.

 

13) Cihazın başka kullanım alanları var mıdır?

Dedektör; gömülü maddelerin tespitinin yanısıra, maden aramak için ve göktaşı (meteorit) aramak için de kullanılabilir.

 

14) Cihaz doğal manyetik alandaki sapmayı nasıl tespit eder?

Cihaz ile araştırmalara başlamadan önce, mutlaka o bölgeye göre ayar yapılmalıdır. Bu ayar çok kolaydır ve cihazın tek tuşuna basarak yapılır. Bu ayarın amacı, dünyanın o bölgedeki doğal manyetik alanını hafızaya almaktır. Cihaz doğal manyetik alanı hafızasına alır ve saklar. Ayar işlemi bittikten sonra cihaz, gerçek zamanlı olarak manyetik alanın yönünü test eder. Her yeni veriyi, önceden hafızasına aldığı manyetik veri ile karşılaştırır. Eğer hafızadaki değer ile ölçülen değerler arasında manyetik bir fark tespit ederse, ekranında uyarı belirir.

 

15) Cihaz ne tür pil ile çalışır?

Cihaz bir adet CR2032 kodundaki lityum pil ile günlerce çalışır. Düğme şeklindeki lityum pil, birçok elektronik markette mevcuttur. Kullanılan pilin SONY, VARTA, MAXELL, PANASONIC, DURACELL markalı olmasını tavsiye ederiz. Araştırmalar sırasında kullanıcının yanında yedek pil bulundurmasını öneririz.

 

16) Bu cihaz % 100 sonuç verir mi?

Miner A-350 doğruya en yakın sonuçları vererek kullanıcıyı yönlendirir. Cihazlar farklı fiziksel temellere dayalı olarak çalışır ve her cihazın mutlaka bir yanılma payı vardır. Profesyonel olan ve ne istediğini bilen bir araştırmacı; cihazdan aldığı bilgiyi, mantığını kullanarak yorumlayıp sonuca varmalıdır. Yeraltı araştırmaları sabırla yapılmalıdır çünkü toprağın aşılabilmesi kolay değildir. Toprak yapısı her bölgede farklıdır. Manyetik sistem, profesyonel jeofizik yöntemlerinden biridir ve en güvenilir olanları arasındadır. Araştırmacılar bu yöntem ile manyetik alandaki sapmalardan yola çıkarak hedeflerine ulaşmaya çalışır.

 

17) Yeraltı araştırmalarında en çok hangi cihazı önerirsiniz?

Yeraltı araştırmalarında kullanıcı hedefine göre cihaz seçmelidir. Seçtiği cihazın hangi jeofizik yöntemle çalıştığını bilmelidir. Seçtiği cihazın kapasitesini bilen kullanıcının alacağı sonuçlar güvenilir olacaktır. Her cihaz farklı fiziksel temele dayalı olarak çalışır. Tek yöntem ile tüm sorunların aşılması zordur. Bu sebeple, farklı yöntemlerle ilgili araştırmalar yaparak ürünler geliştiriyoruz. Kullanıcıların zor toprak şartlarında sonuç alabilmeleri için sıradışı yöntemler öneriyoruz. Miner A-350 yeraltı araştırmalarında kullanılabilecek en güvenilir, pratik, küçük cihazlardan biridir.

 

18) Birçok yanıltıcı cihaz kullandım, çok aldandım. Acaba bu cihaz diğerlerinden farklı mı? Bir kez daha yanılmak istemiyorum.

Haklısınız. Sizi anlıyoruz. Miner markalı ürünlerin hepsi profesyoneldir. Bu cihazları, yeraltı araştırmalarında uzman olan kişiler, mühendisler (maden, jeoloji, jeofizik, vb.) ve arkeologlar kullanır. Ürünlerin hepsinin belirli bir bilimsel temeli vardır ve hepsi farklı fiziksel temele dayalı olarak çalışır.

Araştırma yapacağınız bölgede, tıpkı bir mühendis gibi tarama yapmak isterseniz, Miner markalı cihazları kullanabilirsiniz. Çünkü araştırma için, sizin çalışacağınız bölgeye bir mühendis gelecek olsa, o da bu cihazları gönül rahatlığıyla kullanacaktır. Miner markalı ürünler ne hayalidir, ne de oyuncaktır. Miner ürünleri, uzmanlara uygun araştırma cihazlarıdır. Ölçüm yöntemine göre, kullanım kılavuzuna uygun olarak, dikkatle, sabırla kullanıldığında güvenilir sonuçlar verecektir. Boşu boşuna kazı yaptırmayacaktır.

 

19) Bu cihazları nasıl deneyebilirim? Nasıl emin olabilirim? Toprağa madde gömüp deneyebilir miyiz?

Miner markalı ürünler, mühendislerin ve uzmanların kullandığı cihazlardır. Mevcut teknolojide en gelişmiş cihazlar, doğruya en yakın sonuçları vererek kullanıcıları yönlendirir. Cihazdan gelen veriyi, kullanıcının yorumlaması çok önemlidir.

Bazı araştırma bölgelerinde, toprak yapısına bağlı olarak, birkaç farklı cihaz kullanmak veya değişik teknikler uygulamak gerekebilir.

Araştırma alanının şartlarına ve hedefe göre cihaz seçmelidir. Doğru yöntem ve cihaz ile, dikkatli çalışmalar yaparak, verimli sonuçlar alınabilir. Yeraltı araştırmalarında sabırlı olmak gerekmektedir.

Toprağa madde gömerek deneme yapma talebi, çevresel faktörleri yok sayarsak ve toprak şartlarını hiç düşünmezsek mantıklı ve haklı görülebilir. Ancak bazı fiziksel temellerin ve sınırlamaların göz önüne alınması gerekmektedir. Uzun yıllar yeraltında kalmış, büyük maddelerin; toprakla etkileşimini sağladıktan sonra daha rahat tespit edilebildiğini, farklı toprak yapılarında alınacak sonuçların birbirinden çok farklı olduğunu unutmamak gerekir.

Yeraltına madde gömerek deneme yapmak yanıltıcı olabilir. Çünkü test alanı ile, hedeflenen araştırma bölgesinin şartları birbirinden farklıdır. "Cihaz, test alanında yeni gömülen maddeyi bulursa, her yerde bulur" diye düşünmek doğru olmayabilir. "Cihaz test alanında gömülü maddeyi bulamazsa, hiçbir yerde bulamaz" diye düşünmek yanıltıcı olabilir. Çünkü bir cihaz test alanında tespit yapamayıp, çok daha zor toprak şartlarında uyarı verebilir. Aynı cihaz test alanında tespit yapıp, araştırma bölgesinde sinyal vermeyebilir. Bu durum toprak şartlarıyla ve maddenin yeraltındaki durumuyla ilgili olup, sonuçlar önceden bilinmesi mümkün olmayan birçok değişkene bağlıdır.

Test için yeni madde toprağa gömülür, ama yeraltında aranılacak olan madde yeni gömülmemiştir. Deneme alanının toprak yapısı (mineral içeriği) ile araştırma alanının toprak yapısı birbirinden farklıdır. Denemesi yapılan madde ile gömülü olabilecek maddenin büyüklüğü ve cinsi farklıdır. Hatta yeraltında bulunması hedeflenen madde ile, test alanında yeni gömülen maddenin yeraltında duruş şekilleri bile birbirinden farklı olabilir.

En önemlisi de, test için gömülen maddenin bulunduğu noktanın biraz derininde veya çevresinde, sonuca olumlu ya da olumsuz etki edebilecek, bilemediğimiz ve göremediğimiz başka kayaçlar ve maddeler olabilir. Bu maddeler sinyalleri perdeleyebilir. Yeraltı araştırmalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi perdelemedir. Bir maddenin gönderilen sinyale karşı vereceği tepki; çevresinde, altında, üstünde, sağında, solunda bulunan bir başka madde veya kayaç ya da yapı tarafından engellenebilir. Buna yerbilimlerinde "Perdeleme Etkisi" denir.  Yeraltı araştırmalarını karmaşıklaştıran ama önceden bilinmesi mümkün olmayan zorluklardan birisi budur.

Toprağın aşılması hayal edildiği kadar kolay değildir. İşte bu sebeple, piyasada iyi ya da kötü onlarca farklı cihaz ve yüzlerce farklı teknik vardır.

Bu durumda araştırmacının karar vermesi, haklı olarak, zorlaşmaktadır. Bizce, araştırmacı için çözüm şöyle özetlenebilir:

a) Hava testleri yaparak cihazın nasıl çalıştığı anlaşılmalıdır (manyetik, elektromanyetik, gravite, rezistivite).

b) Araştırmacı alıp kullanmayı düşündüğü cihazın bilimsel (dikkat: hayali değil) çalışma sistemini satıcıya mutlaka sormalı ve tatmin edici cevaplar aldığından emin olmalıdır.

c) Araştırmacı karar vermeden önce, tanıdığı (konusunun uzmanı) bir mühendisin (maden, jeoloji, jeofizik, inşaat, arkeolog, vb.) fikrine danışmalıdır. Mümkünse, cihazın bulunduğu internet sitesine uzman kişinin girmesi sağlanmalı ve sitedeki detaylı bilginin yorumlanması istenmelidir.

d) Cihazını "herşeyi bulur, kaçırmaz, sadece altını bulur, yüzlerce metre ileriden bulur, yerini gösterir, kendiniz gömmüş gibi bulursunuz, şeklini gösterir, vb." hayali sözlerde tanıtanlar varsa, alım kararı tekrar düşünülmelidir. Her "uzmanım" diyen, "uzman" olmayabilir.

e) Bir ürünün nerede üretildiğinden çok, nasıl çalıştığı ve satıcı firmanın bu konudaki uzmanlığı dikkate alınmalıdır.

f) Yerbilimleri konusunda uzman şirketlerden ürün alınmalıdır. Çünkü araştırmacı ne kadar araştırma yaparsa yapsın, bir noktadan sonra satıcıya güvenmek zorunda kalmaktadır.

g) Profesyonel kullanıma uygun olan cihaz, bilgisine güvenilir firmadan alındıktan sonra; araştırma alanına çıkılmalı, zaman kaybettiren onlarca kazma-gömme testi yerine, hedeflenen madde için taramalar yapılmalı, cihazın sinyal verdiği noktalar belirlenmeli ve o noktada yasalara uygun çalışmalar yapılmalıdır.

 

20) Ankara dışındaki başka illerde bayiniz var mı?

Amacımız son kullanıcıya en uygun fiyatlı ürünleri sunmaktır. Son kullanıcının araştırmalar sırasında aklına takılan sorular olursa, bize ulaşması gerekmektedir. Bayi yeterince uzman olmadığında, teknik desteği yetersiz kalmaktadır. Bayinin kar marjını da düşündüğümüzde, ürün fiyatları en az % 35-40 artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, bayilik sistemi ile çalışmıyoruz. Ankara'daki büromuza ulaşarak ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

 

İlginize çok teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk, başarı dolu günler diliyoruz. Saygılar.

 

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör  |  jeofizik cihazı

jeo-elektromanyetik gravite dedektörü  |  maden su dedektörü  |  deprem dedektörü  |  sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

 

(c) Copyright 2014  |  Özdemirli Madencilik Tic. Ltd. Şti.  |  Adres: Uzgörenler Sok. No.14 Pasaj-7 Demirlibahçe Ankara

Tel: (0545) 363 71 05  -  (0505) 460 83 70  -  (0312) 362 55 64   /   Faks: (0312) 362 88 94

info@metaldedektor.net