metal dedektörü - dedektör - jeomanyetik gravite dedektörleri sayfası

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör 

jeofizik cihazı  |  jeo-elektromanyetik gravite dedektörü

sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

MINER A-1000 JEO-ELEKTROMANYETİK GRAVİTE DEDEKTÖRÜ

dedektör

Jeo-elektromanyetik-Gravite dedektörü, yeraltında gömülü olan cisimleri ve boşlukları tespit edebilmek için kullanılır. Sistem küçük olduğu için elde taşınabilir. Dedektör altı parçadan oluşmaktadır. Dedektör jeomanyetizmayı ve graviteyi üç eksenli olarak ölçer. Toprağı hem yüksek, hem de düşük frekanslı dalgalar ile etki altına alarak elektromanyetik iletkenliğini test eder.

 

MINER A-1000 İLE PRATİK TARAMA NASIL YAPILIR?

  

 

Yukarıdaki üç fotoğrafta, Miner A-1000 Jeo-elektromanyetik Gravite Dedektörü'nün pratik kullanımını görebilirsiniz. Soldaki fotoğrafta, çantanın içinde; Miner A-350 Manyetik Dedektör, özel algılayıcılarla donatılmış özel mini bilgisayar ve hem yüksek hem de düşük frekanslı elektromanyetik sinyal üreteçleri yer alıyor. Sağdaki fotoğraftaki kullanıcı; çantayı elinde yere yakın ve sabit yükseklikte tutarak, sabit hızla gerçek zamanlı tarama yapıyor. Miner A-1000, manyetik bir sapma tespit ettiğinde titreşim ve ses ile kullanıcıyı uyarıyor. Yukarıdaki üçüncü fotoğrafta kullanıcı, Miner A-1000 ile hem manyetik, hem de elektromanyetik tarama yapıyor.

 

Bilgisayar ekranından elektromanyetik dalgalar takip edilir. Hedeflenen madde, dedektörün uyarı verdiği noktanın hemen altındadır. Miner A-1000; istenirse sadece manyetik tarama için (sadece çanta içindeki parçalar), istenirse de aynı anda hem manyetik, hem de elektromanyetik tarama için kullanılabilir. İki sistem birbirinden ayrı çalışır. Pratik araştırma yukarıdaki gibi yapılır. Profesyonel taramada ise hem manyetik, hem gravite, hem de elektromanyetik ölçümler kullanım kılavuzuna uygun özel tekniklerle yapılır. Sinyal üreteçleri sayesinde manyetik duyarlılık arttırılır. Özel alaşım yansıtıcı yardımıyla sinyaller direkt toprak altına gönderilir.

 

 

 

MANYETİK SAPMA NİÇİN OLUR?

 

Toprağın mineral içeriğinin manyetik şiddetine etkisi büyüktür. Bir maddeyi yeraltına gömmek için bir çukur açılacak, madde çukura yerleştirilecek, çukurun üzeri kapatılacaktır. Bu işlem sırasında toprak karışacak, manyetik mineraller yer değiştirecektir. Kazma-gömme işlemi sebebiyle yer değiştirmiş, bozulmuş ve karıştırılmış toprak ile bozulmamış toprak arasında manyetik farklılık görülebilir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik etkiler ile zaman geçtikçe bu fark belirginleşebilir. Bu fark sayesinde gömülü olan madde (manyetik olsun-olmasın) Miner A-1000 ile bulunabilir.

 

Yeraltına uzun yıllar önce gömülmüş manyetik maddenin (özellikle metal) olduğu noktada; hem gömülü metalden, hem de maddenin üzerini örten bozulmuş topraktan kaynaklanan manyetik bir sapma oluşur. O noktada dünyanın doğal manyetik alanı değişir.

 

Elektromanyetik alanda, maddelerin davranışları normalden farklı olabilir. Normal şartlarda manyetik alanda değişime sebep olmayan bir madde, ultra yüksek frekanslı elektromanyetik alanın etkisinde kaldığında, manyetik alan şiddetinde değişime sebep olabilir.

 

define dedektörleri

 

GRAVİTE NEDİR? YERÇEKİMİ NEDEN DEĞİŞİR?

Gravite, yeraltının yoğunluğunun değişmesiyle oluşan yerçekimi farklılıklarını inceler.
Yer altının farklı yoğunluktaki kayaçlardan oluşması nedeniyle, yeryüzünde ölçülen yer çekiminde (g)'de küçük değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin ölçülerek yorumlanması, gravite yönteminin esasıdır. Yer altında aranan maddenin veya boşluğun yoğunluğu, kendisini saran yan kayaç kütlesininkinden farklı olacaktır. Yerçekimi, yerin yoğunluğu değiştikçe değişecektir. Miner A-1000 ile bu değişimler bulunabilir.

 

ELEKTROMANYETİK SİNYALLER NASIL DEĞİŞİR?

 

 

Çizim 1'de yer alan verici, çevresine ve toprak altına ultra yüksek frekanslı sinyaller göndermektedir. (sol üstteki çizim)

 

Çizim 2'de alıcı, vericiden gelen sinyalleri kesintisiz olarak almaktadır. (sağ üstteki çizim)

 

 

 

Çizim 3'de verici ve alıcı arasındaki sinyal alış-verişi bozulmaktadır. Vericinin gönderdiği birincil radyo dalgalarına karşılık, yeraltında bulunan iletken maddelerin çevresinde ikincil bir elektromanyetik alan oluşmaktadır. Alıcı, zayıflamış veya bozulmuş olan sinyali tespit ettiğinde, uyarı verir. Alıcının uyarı verdiği nokta, büyük ihtimalle, sinyalin bozulmasına sebep olan gömülü iletken maddenin bulunduğu yerdir. Madde, alıcı verici arasındaki hat üzerinde bir noktada da olabilir. İletken maddenin bulunduğu maksimum derinlik, alıcı-verici arası mesafe kadardır (yukarıdaki çizim). Miner A-1000 elektromanyetik sapmayı tespit edebilir.

 

TESPİT:

Cihaz, jeomanyetizmayı ve graviteyi gerçek zamanlı olarak ölçerek sapmayı tespit eder. Toprağın elektromanyetik iletkenliğini de ölçer. İki adet sinyal üreteci sayesinde manyetik duyarlılık arttırılır.

 

 

DERİNLİK:

Derinlik sınırı yoktur. Çünkü cihaz yeraltına sinyal göndermek yerine, yeraltından gelen manyetik ve yerçekimi sinyalini test eder.

 

 

BÜYÜKLÜK:

Toplam boyutlar: 30 cm x 20 cm x 3 cm. Ağırlığı: 1 kg

 

 

 

Yukarıdaki çizimde; kullanıcı, toplam altı parçadan oluşan Miner A-1000 ile arazide araştırma yapıyor. Yeraltında gömülü olan manyetik madde; kendi çevresinde, dünyanın doğal manyetik alanından farklı bir manyetik alan yaratıyor. Miner A-1000 ile sahada dolaşan kullanıcı manyetik maddenin üzerine geldiğinde, cihaz; jeomanyetik değişimi tespit edecek (gömülü maddeden ve/veya kazma-gömme sebebiyle bozulmuş topraktan kaynaklanan), titreşim ve ses ile kullanıcıyı uyaracaktır. Bu sayede gömülü maddenin yeri tespit edilecektir. Maden aramada ise, manyetik şiddet değerinin değişimi tek noktada değil, geniş alanda birçok noktada görülecektir. Yaratılan elektromanyetik alandaki yeni manyetik şiddet değerleri de takip edilerek; hem gömülü maddeler, hem de metalik maden yoğunlaşmaları tespit edilebilir.

 

 

 

 

MINER A-1000 GÖRÜNTÜLEYİCİ

 

 

 

MINER A-1000 GRAVİTE SİSTEMİ

 

MINER A-1000 JEOMANYETİK SİSTEM (pratik)

 

MINER A-1000 JEOMANYETİK SİSTEM (profesyonel)

 

MINER A-1000 ELEKTROMANYETİK SİSTEM (profesyonel)

 

MINER A-1000 ELEKTROMANYETİK SİSTEM (pratik)

 

ELEKTROMANYETİK SİSTEMİN PRENSİBİ

Radyo dalgaları, suya atılan bir taşın yarattığı mini dalgalar gibi yayılır. Bir dalga, diğer dalganın bozulmasına sebep olur. Miner A-1000'in yarattığı ultra yüksek frekanslı radyo dalgaları, yeraltında bulunan iletken maddenin çevresinde oluşan ikincil alan ile bozulur. Dedektör bunu tespit eder.

 

Yeraltındaki iletken maddelerin tespitinde, düşük frekanslı vericilerin kilometrelerce öteye yayılan sinyallerine karşılık, iletken maddelerin çevresinde ikincil bir alan oluşur. İkincil alan, birincil alanın doğal manyetik alan yönünde ve şiddetinde bozulmaya sebep olabilir. Bozulan alan tespit edilir. Buna pasif elektromanyetik algılama denir.

 

Miner A-1000 sinyal üretecinin gönderdiği sinyaller ultra yüksek frekanslıdır. Cihaz, kendi vericisi olduğundan, aktif elektromanyetik algılama yapar.

 

  

Yukarıda, vericiden gelen sinyallerin yeraltındaki iletken maddenin (metal, maden) çevresinde nasıl ikincil bir manyetik alan yarattığını görebilirsiniz. İkincil alan, birincil alanı bozar. Bu durum hem jeomanyetik, hem de elektromanyetik sapmaya sebep olabilir.

Kendi vericisi (elektromanyetik): Miner A-1000, kendi vericisini takip eder. Bu sayede, metrelerce derindeki anomali (metal, maden) bulunabilir.

Mobil tarama (manyetik): Miner A-1000, sinyal üreteci ile beraber mobil olarak kullanıldığında, kilometrelerce ötedeki başka bir vericiden yayılan birincil sinyallerin iletken madde sebebiyle oluşturduğu ikincil manyetik alanı algılayacaktır. Bu şekilde, derinlik sınırı olmadan tespit yapılabilir.

GÜVENLİK: Miner A-1000 uyduya veri göndermez. Hem donanım, hem de yazılım olarak özeldir. %100 güvenlidir.

TESTLER: Miner A-1000'in üretim testlerini ABD'nin Arizona bölgesinde yapmaktayız. Çünkü bu bölge, toprağa Mars yüzeyi gibi kırmızı rengi veren demir oksitçe zengindir. Yüksek manyetizma sebebiyle dalgalanmalar bu toprak yapısında daha belirgin olmaktadır. Manyetik duyarlılık; hem ultra yüksek, hem de ultra düşük frekans sinyal üreteçleri sayesinde arttırılır.

 

   

 

 

İlginize çok teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk, başarı dolu günler diliyoruz. Saygılar.

 

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör 

jeofizik cihazı  |  jeo-elektromanyetik gravite dedektörü

sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

(c) Copyright 1996-2018  |  Özdemirli Madencilik Tic. Ltd. Şti.  |  Adres: Uzgörenler Sok. No.14 Pasaj-7 Demirlibahçe Ankara

Tel: (0545) 363 71 05  -  (0505) 460 83 70

info@metaldedektor.net