define altın maden arama metal dedektörleri sitesi - jeofizik rezistivite cihazı sayfası

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör 

jeofizik cihazı  jeo-elektromanyetik gravite dedektörü

sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

MINER A-200 JEOFİZİK REZİSTİVİTE CİHAZI

Miner A-200, dört elektrodu sayesinde toprakla direkt temas kuran ve iletkenlik-direnç sistemiyle çalışan bir jeofizik cihazıdır. Derin tarama yapabilmesinin sebebi, elektrotların toprağa saplanmasıdır. Yeraltına gönderilen elektrik akımına karşı direnç gösteren boşluk, tünel, mezar, duvar, büyük metal, su, vb. farklılıkları tespit etmek için kullanılır.

dedektör jeofizik dedektörleri

 

A) WENNER YÖNTEMİ (arkeolojik araştırmalarda maksimum 10 metre derinliğe kadar)

define arama dedektörleri

a) Dört adet uzun metal elektrot; C1, P1, P2, C2 sırasına uygun olarak eşit aralık ve eşit derinlikte toprağa saplanıp, uzun kablolar ile cihazın dört terminaline bağlanır.

b) Tüm arazi resimdeki dizilime göre birbirine paralel ölçümler ile taranır.

c) Ani direnç artışı-düşüşü cihazın ekranından takip edilir.

d) Kullanıcı hangi derinliği taramak isterse, iki elektrot arası mesafeyi ona göre ayarlar.

e) İki elektrot arası mesafe yaklaşık tarama derinliğine eşittir.

maden define dedektörleri altın dedektörü metal arama altın dedektörleri

                           

ÖRNEK 1:

 

a) Yukarıdaki kuşbakışı örnekte; iki elektrot arası mesafe 3 metre olarak alındığından, tarama derinliği maksimum 3 metredir. Çünkü iki elektrot arası mesafe maksimum tarama derinliğine eşittir.

b) Yatay ölçümlerde ani artışın olduğu TEST 3 ile, dikey ölçümlerde ani artışın olduğu TEST 9'un kesişim noktası hedefin yerini göstermektedir.

 

jeofizik rezistivite cihazları metal dedektör

 

dedektörler jeofizik rezistivite cihazları

WENNER YÖNTEMİNDE DERİNLİK:

Wenner Yöntemi'nde derinlik, iki elektrot arası "a" mesafesine eşittir. Kullanıcı elektrotlar arası "a" mesafesini artırırsa, tespit derinliği de artar.

Örneğin iki elektrot arası mesafe 3 metre ise, maksimum derinlik 3 metredir. İki elektrot arası mesafe 5 metre ise, maksimum derinlik 5 metredir.

Elektrik akımının toprağa yayılımı, yukarıdaki çizimde olduğu gibidir.

 

 

 

 

  

 

Sol üstteki çizim: Wenner Yöntemi'nde; normal toprak şartlarında, elektrik akımının C1'den C2'ye nasıl iletildiğini gösteriyor.

Sağ üstteki çizim: Yeraltında bulunan duvar şeklindeki yapı (boşluk, mezar, vb.), C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini engelliyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden yükselecektir.

 

Yukarıdaki çizim: Yeraltında bulunan iletkenliği yüksek yapı (metal, su, dolgu toprak) C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini kolaylaştırıyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden düşecektir.

 

B) İKİZ ELEKTROT YÖNTEMİ...TWIN PROBE (maksimum 2,5 metre derinliğe kadar)

derin arama dedektörleri

metal dedektörleri       

a) Bu yöntemde cihaz ahşap iskelet ile kullanılır.

b) C1 ve P1 elektrotları, ahşap iskeletin sağ ve sol uçlarında yer alan ve arasındaki mesafe yaklaşık 160 cm olan deliklere yerleştirilir.

c) P2 ve C2 elektrotları 15-20 metre ileriye saplanır. Toprağa saplanan P2 ve C2 elektrotları arası mesafe 1 metre olarak ayarlanır.

d) Dört adet kısa metal elektrot (C1, P1, P2, C2) kablolar aracılığı ile cihazın üzerinde bulunan C1, P1, P2, C2 terminallerine bağlanır.

e) Ahşap iskeletin üzerine bastırılarak C1 ve P1 elektrotları toprağa saplanır. Ekrandan ölçüm değeri okunur.

f) Elektrotlar ahşap iskelet yardımıyla topraktan çıkartılarak birkaç santimetre ileriye tekrar saplanır.

g) Yeni ölçüm değeri ekrandan okunur. Ahşap iskelet üzerinde olan C1 ve P1 elektrotları toprağa saplanıp çıkarılarak adım adım ölçümler yapılır.

h) Tüm arazi resimdeki dizilime göre birbirine paralel ölçümler ile taranır. C2 ve P2 elektrotları saplandıkları yerden çıkarılmaz, sabit kalır.

 

 

ÖRNEK 2:

 

Yukarıdaki örnekte sırasıyla 3, 1, 18, 2 gibi ölçüm değerleri alınıyor. Test 3 ölçümündeki değer aniden 18'e yükseliyor. Ani yükselişin olduğu yerde hedef belirleniyor.

 

 

İKİZ ELEKTROT YÖNTEMİNDE DERİNLİK:

 

İkiz elektrot yönteminde maksimum tespit derinliği (toprak şartlarına bağlı olarak) iki elektrot arası mesafenin bir veya bir buçuk katına eşittir. Ahşap iskelet üzerindeki C1 ve P1 elektrotları arası mesafe 160 cm olduğuna göre, maksimum tespit derinliği 2,5 metreye kadardır.

 

  

 

Sol üstteki çizim: İkiz Elektrot Yöntemi'nde; normal toprak şartlarında, elektrik akımının C1'den C2'ye nasıl iletildiğini gösteriyor.

Sağ üstteki çizim: Yeraltında bulunan iletkenliği yüksek yapı (metal, su, dolgu toprak) C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini kolaylaştırıyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden düşecektir.

Yukarıdaki çizim: Yeraltında bulunan duvar şeklindeki yapı (boşluk, mezar, vb.), C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini engelliyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden yükselecektir.

 

MINER A-200 JEOFİZİK CİHAZI'NIN ÖZELLİKLERİ:

 

jeofizik cihazı dedektörleri

 

- Güç kaynağı: 12V (8 adet x 1,5 Volt alkalin pil)

- Test akımı: 5mA

- Kısa kablolar: 1,5 metre boyunda, 4 adet (siyah ve kırmızı)

- Elektrotlar: 4 adet uzun, 4 adet kısa

- Uzun kablolar: 2 adet 20 metre (siyah) ve 2 adet 40 metre (kırmızı)

- Alüminyum taşıma ve koruma çantası

- Ahşap iskelet (demonte): 4 adet ahşap bar, bağlantı vidaları, pullar, kelebek somunlar

- Ana ölçüm cihazı üzerinde C1, C2, P2, P1 olarak adlandırılan 4 adet terminal

- Likit kristal ekran

- Yeşil renkli akım ledi

- Ekranda zayıf pil göstergesi

 

 

 

 

MINER A-200 JEOFİZİK CİHAZI'NIN PAKETLEME DETAYLARI:

 

- Ağırlık (alüminyum çanta dahil): 4 kg

- Ağırlık (ahşap iskelet dahil): 6 kg

- Boyutlar (alüminyum çanta): 50 cm x 40 cm x 18 cm

- Boyutlar (demonte ahşap iskelet): 170 cm x 15 cm x 15 cm

 

 

 

 

VERİLERİN BİLGİSAYARA AKTARILMASI:

 

 

 

 

Miner A-200 Jeofizik Rezistivite Cihazı ile yapılan ölçümlerden elde edilen veriler, cihazla beraber gelen ve yukarıda görülen bilgisayara aktarılır.

Çoklu saha ölçümlerinde; artışın ya da düşüşün olduğu, yani direncin ani değiştiği noktalar grafikten takip edilebilir.

Yukarıdaki bilgisayar ekranında görülen sivri yükselti ve sivri çukur, direncin değişim noktalarıdır.

Özellikle boşluklar; direnç değerini ani olarak artıracak, ekranda sivri bir yükselti olarak görünecektir.

Mini bilgisayarın büyüklüğü, yanında duran bir adet kalem pil ile kıyaslanarak anlaşılabilir.

 

 

 

GRAVİTE NEDİR? YERÇEKİMİ NEDEN DEĞİŞİR?

 

Gravite, yeraltının yoğunluğunun değişmesiyle oluşan yerçekimi farklılıklarını inceler.
Yer altının farklı yoğunluktaki kayaçlardan oluşması nedeniyle, yeryüzünde ölçülen yer çekiminde (g)'de küçük değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin ölçülerek yorumlanması, gravite yönteminin esasıdır. Yer altında aranan maddenin veya boşluğun yoğunluğu, kendisini saran yan kayaç kütlesininkinden farklı olacaktır. Yerçekimi, yerin yoğunluğu değiştikçe değişecektir.

 

 

MINER A-750 GRAVİTE DEDEKTÖRÜ:

 

Dedektör hem profesyonel, hem de pratik ölçüm yapar. Kapalı boşlukların ve metalik mineral yoğunlaşmalarının olduğu noktada yerçekimi ani olarak değişir. Hedef bu noktada tespit edilmiş olunur.

Profesyonel taramada yerin üç eksenli yerçekimi kuvveti ölçülür. Mutlak yerçekimine ek olarak, zaman-yerçekimi oranı da takip edilir. Hedefin bulunduğu noktada göstergedeki değerler ani olarak değişir (artar-azalır).

Pratik taramada cihaz yerçekiminin üç eksenini ölçer ve sonucu tek, mutlak değere dönüştürür. Hedefin olduğu noktada ses ile kullanıcıyı uyarır.

 

 

 

MINER A-750 GRAVİTE SİSTEMİ

 

 

İlginize çok teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk, başarı dolu günler diliyoruz. Saygılar.

 

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör 

jeofizik cihazı  jeo-elektromanyetik gravite dedektörü

sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

(c) Copyright 1996-2018 | Özdemirli Madencilik Tic. Ltd. Şti. | Adres: Uzgörenler Sok. No.14 Pasaj-7 Demirlibahçe Ankara

Tel: (0545) 363 71 05 - (0505) 460 83 70

info@metaldedektor.net