define altın maden arama metal dedektörleri sitesi - jeofizik rezistivite cihazı sayfası

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör  |  jeofizik cihazı

jeo-elektromanyetik gravite dedektörü  |  maden su dedektörü  |  deprem dedektörü  |  sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

MINER A-200 JEOFİZİK REZİSTİVİTE CİHAZI

Miner A-200, dört elektrodu sayesinde toprakla direkt temas kuran ve iletkenlik-direnç sistemiyle çalışan bir jeofizik cihazıdır. Derin tarama yapabilmesinin sebebi, elektrotların toprağa saplanmasıdır. Yeraltına gönderilen elektrik akımına karşı direnç gösteren boşluk, tünel, mezar, duvar, büyük metal, su, vb. farklılıkları tespit etmek için kullanılır.

dedektör jeofizik dedektörleri

1) MINER A-200 JEOFİZİK CİHAZI NASIL KULLANILIR?

 

a) Cihazın dört elektrodu vardır. Bunlar sırasıyla C1, P1, P2, C2'dir.

b) Elektrotlar, aşağıda anlatılan iki ayrı ölçüm tekniğinden birine göre toprağa saplanır.

c) Elektrotlar kablolar ile cihazın dört terminaline bağlanır.

d) TEST düğmesine basılır. Toprağa elektrik akımı verilir. Cihazın üzerindeki yeşil led yanar.

e) C1 elektrodundan C2 elektroduna gönderilen elektrik akımına karşı, P1 ve P2 elektrotları arasında potansiyel farkı olur.

f) Ölçülen sayısal direnç değeri ekranda görülür.

g) Bu rakam diğer ölçüm değerleriyle kıyaslanarak sonuca varılır.

 

SONUÇ:

 

a) Sayısal değerdeki ani düşüş yüksek iletkenliği gösterecektir (büyük metal, su, vb.).

b) Sayısal değerdeki ani yükseliş ise düşük iletkenliği (veya yalıtkanlığı) gösterecektir (boşluk, tünel, mezar, duvar, lahit, vb.).

 

 

A) WENNER YÖNTEMİ (arkeolojik araştırmalarda maksimum 10 metre derinliğe kadar)

define arama dedektörleri

a) Dört adet uzun metal elektrot; C1, P1, P2, C2 sırasına uygun olarak eşit aralık ve eşit derinlikte toprağa saplanıp, uzun kablolar ile cihazın dört terminaline bağlanır.

b) Tüm arazi resimdeki dizilime göre birbirine paralel ölçümler ile taranır.

c) Ani direnç artışı-düşüşü cihazın ekranından takip edilir.

d) Kullanıcı hangi derinliği taramak isterse, iki elektrot arası mesafeyi ona göre ayarlar.

e) İki elektrot arası mesafe yaklaşık tarama derinliğine eşittir.

maden define dedektörleri altın dedektörü metal arama altın dedektörleri

                           

ÖRNEK 1:

 

a) Yukarıdaki kuşbakışı örnekte; iki elektrot arası mesafe 3 metre olarak alındığından, tarama derinliği maksimum 3 metredir. Çünkü iki elektrot arası mesafe maksimum tarama derinliğine eşittir.

b) Yatay ölçümlerde ani artışın olduğu TEST 3 ile, dikey ölçümlerde ani artışın olduğu TEST 9'un kesişim noktası hedefin yerini göstermektedir.

 

jeofizik rezistivite cihazları metal dedektör

 

dedektörler jeofizik rezistivite cihazları

WENNER YÖNTEMİNDE DERİNLİK:

Wenner Yöntemi'nde derinlik, iki elektrot arası "a" mesafesine eşittir. Kullanıcı elektrotlar arası "a" mesafesini artırırsa, tespit derinliği de artar.

Yani örneğin iki elektrot arası mesafe 3 metre ise, maksimum derinlik 3 metredir.

Eğer örneğin iki elektrot arası mesafe 5 metre ise, maksimum derinlik 5 metredir.

 

Elektrik akımının toprağa yayılımı, yandaki çizimde olduğu gibidir.

 

 

 

 

 

      

Sol üstteki çizim: Wenner Yöntemi'nde; normal toprak şartlarında, elektrik akımının C1'den C2'ye nasıl iletildiğini gösteriyor.

Sağ üstteki çizim: Yeraltında bulunan duvar şeklindeki yapı (boşluk, mezar, vb.), C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini engelliyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden yükselecektir.

 

 

Soldaki çizim: Yeraltında bulunan iletkenliği yüksek yapı (metal, su, dolgu toprak) C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini kolaylaştırıyor.

Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden düşecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) İKİZ ELEKTROT YÖNTEMİ...TWIN PROBE (maksimum 2,5 metre derinliğe kadar)

derin arama dedektörleri

metal dedektörleri       

a) Bu yöntemde cihaz ahşap iskelet ile kullanılır.

b) C1 ve P1 elektrotları, ahşap iskeletin sağ ve sol uçlarında yer alan ve arasındaki mesafe yaklaşık 160 cm olan deliklere yerleştirilir.

c) P2 ve C2 elektrotları 15-20 metre ileriye saplanır. Toprağa saplanan P2 ve C2 elektrotları arası mesafe 1 metre olarak ayarlanır.

d) Dört adet kısa metal elektrot (C1, P1, P2, C2) kablolar aracılığı ile cihazın üzerinde bulunan C1, P1, P2, C2 terminallerine bağlanır.

e) Ahşap iskeletin üzerine bastırılarak C1 ve P1 elektrotları toprağa saplanır. Ekrandan ölçüm değeri okunur.

f) Elektrotlar ahşap iskelet yardımıyla topraktan çıkartılarak birkaç santimetre ileriye tekrar saplanır.

g) Yeni ölçüm değeri ekrandan okunur. Ahşap iskelet üzerinde olan C1 ve P1 elektrotları toprağa saplanıp çıkarılarak adım adım ölçümler yapılır.

h) Tüm arazi resimdeki dizilime göre birbirine paralel ölçümler ile taranır. C2 ve P2 elektrotları saplandıkları yerden çıkarılmaz, sabit kalır.

 

 

ÖRNEK 2:

 

Yukarıdaki örnekte sırasıyla 3, 1, 18, 2 gibi ölçüm değerleri alınıyor. Test 3 ölçümündeki değer aniden 18'e yükseliyor. Ani yükselişin olduğu yerde hedef belirleniyor.

 

 

İKİZ ELEKTROT YÖNTEMİNDE DERİNLİK:

 

İkiz elektrot yönteminde maksimum tespit derinliği (toprak şartlarına bağlı olarak) iki elektrot arası mesafenin bir veya bir buçuk katına eşittir. Ahşap iskelet üzerindeki C1 ve P1 elektrotları arası mesafe 160 cm olduğuna göre, maksimum tespit derinliği 2,5 metreye kadardır.

  

Sol üstteki çizim: İkiz Elektrot Yöntemi'nde; normal toprak şartlarında, elektrik akımının C1'den C2'ye nasıl iletildiğini gösteriyor.

Sağ üstteki çizim: Yeraltında bulunan iletkenliği yüksek yapı (metal, su, dolgu toprak) C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini kolaylaştırıyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden düşecektir.

 

 

 

 

Soldaki çizim: Yeraltında bulunan duvar şeklindeki yapı (boşluk, mezar, vb.), C1'den C2'ye elektrik akımının geçişini engelliyor. Miner A-200'ün ekranındaki direnç değeri burada aniden yükselecektir.

 

 

 

 

 

 

 

2) MINER A-200 JEOFİZİK CİHAZI'NIN ÖZELLİKLERİ:

jeofizik cihazı dedektörleri

- Güç kaynağı: 12V (8 adet x 1,5 Volt alkalin pil)

- Test akımı: 5mA

- Kısa kablolar: 1,5 metre boyunda, 4 adet (siyah ve kırmızı)

- Elektrotlar: 4 adet uzun, 4 adet kısa

- Uzun kablolar: 2 adet 20 metre (siyah) ve 2 adet 40 metre (kırmızı)

- Alüminyum taşıma ve koruma çantası

- Ahşap iskelet (demonte): 4 adet ahşap bar, bağlantı vidaları, pullar, kelebek somunlar

- Ana ölçüm cihazı üzerinde C1, C2, P2, P1 olarak adlandırılan 4 adet terminal

- Likit kristal ekran

- Yeşil renkli akım ledi

- Ekranda zayıf pil göstergesi

 

 

 

 

3) MINER A-200 JEOFİZİK CİHAZI'NIN PAKETLEME DETAYLARI:

 

- Ağırlık (alüminyum çanta dahil): 4 kg

- Ağırlık (ahşap iskelet dahil): 6 kg

- Boyutlar (alüminyum çanta): 50 cm x 40 cm x 18 cm

- Boyutlar (demonte ahşap iskelet): 170 cm x 15 cm x 15 cm

 

 

 

 

4) VERİLERİN BİLGİSAYARA AKTARILMASI:

 

 

 

 

Miner A-200 Jeofizik Rezistivite Cihazı ile yapılan ölçümlerden elde edilen veriler, cihazla beraber gelen ve yukarıda görülen bilgisayara aktarılır.

Çoklu saha ölçümlerinde; artışın ya da düşüşün olduğu, yani direncin ani değiştiği noktalar grafikten takip edilebilir.

Yukarıdaki bilgisayar ekranında görülen sivri yükselti ve sivri çukur, direncin değişim noktalarıdır.

Özellikle boşluklar; direnç değerini ani olarak artıracak, ekranda sivri bir yükselti olarak görünecektir.

Mini bilgisayarın büyüklüğü, yanında duran bir adet kalem pil ile kıyaslanarak anlaşılabilir.

 

 

 

 

5) MINER A-750 GRAVİTE DEDEKTÖRÜ:

 

 

GRAVİTE NEDİR? YERÇEKİMİ NEDEN DEĞİŞİR?

Gravite, yeraltının yoğunluğunun değişmesiyle oluşan yerçekimi farklılıklarını inceler.
Yer altının farklı yoğunluktaki kayaçlardan oluşması nedeniyle, yeryüzünde ölçülen yer çekiminde (g)'de küçük değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin ölçülerek yorumlanması, gravite yönteminin esasıdır. Yer altında aranan maddenin veya boşluğun yoğunluğu, kendisini saran yan kayaç kütlesininkinden farklı olacaktır. Yerçekimi, yerin yoğunluğu değiştikçe değişecektir.

 

 

MINER A-750 GRAVİTE DEDEKTÖRÜ İLE ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

 

1) Cihaz çalıştırılır. Gravite ölçüm yöntemi belirlenir. İster profesyonel tarama, ister pratik tarama programı seçilir.

 

2) Profesyonel tarama sırasında, ekranda yerin x, y, z koordinatları belirir. Mutlak yerçekimine ek olarak, zaman-yerçekimi oranı da takip edilir. Şüphelenilen yerlerde ölçümler yapılır. Normal şartlarda cihazın göstergesindeki değerler birbirine yakındır. Hedefin bulunduğu noktada göstergedeki değerler ani olarak değişir (artar-azalır).

 

3) Pratik taramada, sabit hızda hareket edilerek arazi taranır.

 

4) Büyük, kapalı boşlukların ve metalik mineral yoğunlaşmalarının olduğu noktada yerçekimi ani olarak değişir. Hedef bu noktada tespit edilmiş olunur. Profesyonel taramada ekrandaki sayısal ölçüm değerleri ani olarak değişir. Pratik taramada farklılığın olduğu noktada cihaz ses sinyali ile kullanıcıyı uyarır.

 

 

MINER A-750 GRAVİTE SİSTEMİ:  Sahada profesyonel araştırma yapılırken, dokunmatik ekrandaki reset kısmına basınca, sıfırlama yapılır ve ölçüm tekrarlanır. Cihaz; yerçekiminin x, y, z koordinatlarını ve bileşke mutlak yerçekiminin zamanla değişimini ekrana yansıtır. Pratik taramada, yerçekiminde değişim olduğunda cihaz ses sinyali verir. Ekrandaki sayısal değer, yukarıdaki örnekte, büyük boşluk sebebiyle aniden yükseliyor. Yukarıdaki sayılar örnektir.

 

 

 

 

 

JEOFİZİK REZİSTİVİTE CİHAZI İLE İLGİLİ SORULAR - CEVAPLAR

 

1) Miner A-200 Jeofizik Cihazı, diğer cihazlardan daha derini nasıl tarayabiliyor?

Miner A-200 Jeofizik Cihazı'nın çalışma sistemi birçok üründen farklıdır. Diğer cihazların toprakla teması olmadığından, tespit derinliklerinde kayıplar fazladır. Miner A-200'ün elektrotları sayesinde, derinlik kaybı olmadan, toprakla direkt temas sağlanır. Cihazın gönderdiği sinyal, zor toprak şartları sebebiyle istenilen derinliğe inemezse, ekranda hata sinyali belirir. Bu sayede araştırmacı hangi derinliği taradığını bilir.

 

2) Bu cihazı profesyoneller kullanır mı?

Elektrik-direnç (rezistivite) jeofizik araştırmalarında en güvenilir yöntemlerden biridir. Profesyonel araştırmacılar, maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, arkeologlar, üniversite bilim adamları, uzman araştırmacılar, vb. arkeolojik ve jeolojik araştırmalarda rezistivite cihazı kullanır. Miner A-200 bir rezistivite cihazıdır. Arkeolojik araştırmalarda, özdirencin hesaplanmasına gerek kalmadan, cihazdan alınan direnç değeri ile sonuca gidilebilir. Çünkü arkeolojik araştırmalarda amaç toprak yapısının tespitinden çok anomalinin bulunmasıdır.

 

3) Bu cihazın maksimum tespit derinliği ne kadardır?

Miner A-200 Jeofizik Cihazı'nın uzun kabloları 40 metre, kısa kabloları 20 metre uzunluğundadır. Teoride, elektrotlar arası mesafe kabloların uzanabileceği kadar açılarak derinlik artırılabilir. Pratikte, kablolar uygun şekilde açıldığında iki elektrot arası mesafe 20 metre olabildiğinden, Wenner yöntemine göre maksimum 20 metre derinlik taranabilir. Derinlik arttıkça hassasiyet düşebileceğinden, özellikle arkeolojik araştırmalarda tavsiyemiz; 20 metre derinlik yerine, hassasiyetin çok daha yüksek olacağı 10 metre derinliğe kadar araştırma yapılmasıdır. Yani iki elektrot arası mesafe en fazla 10 metre olacak şekilde tarama yapılması, arkeolojik araştırmalarda güvenilir sonuçlar verecektir. Çünkü arkeolojik kalıntılar genellikle yüzeye yakındır. Jeolojik araştırmalarda, mevcut kablolar ile 20 metre derinliğe kadar araştırma yapılabilir.

 

4) Cihaz ahşap iskelet ile kullanıldığında derinlik ne kadar olur? Ahşap iskelette kaç adet elektrot deliği var?

Miner A-200 Jeofizik Cihazı; ahşap iskelet ile, ikiz elektrot yöntemine uygun olarak kullanıldığında, maksimum tespit derinliği iki elektrot arası mesafenin bir ya da bir buçuk katı kadardır. Ahşap iskeletin uçlarındaki deliklere yerleştirilen C1 ve P1 elektrotları arası mesafe 160 cm olduğundan, maksimum tespit derinliği 2,5 metre civarındadır. Ahşap iskelet üzerinde dört adet elektrot deliği bulunmaktadır. Kullanıcı, C1 ve P1 elektrotlarını ahşap iskelet üzerinde birbirine yakın deliklere monte ederek, isterse derini taramak yerine yüzeye yakın tarama yapabilir. Ahşap iskelet üzerindeki iki delik arası mesafenin 53 cm olduğunu düşünürsek; C1 ve P1 elektrotları, maksimum 2,5 metre tarama yapılabilmesi için 1. ve 4. deliklere yerleştirilmelidir. C1 ve P1 elektrotları maksimum 1,5 metre tarama yapılabilmesi için 1. ve 3. deliklere yerleştirilebilir. C1 ve P1 elektrotları maksimum 80 cm  tarama yapılabilmesi için 2. ve 4. deliklere yerleştirilebilir. Yani kullanıcı taramak istediği derinliğe uygun olarak C1 ve P1 elektrotlarını ahşap iskelet üzerindeki deliklere yerleştirebilir.

 

5) Miner A-200 Jeofizik Cihazı toprak altındaki maddeleri % 100 bulur mu? Onlarca metre derini ve yüzlerce metre ileriyi tarayıp gömülü maddeyi bularak ekranda şekliyle gösteren cihaz var mı?

"Bir cihaz var ve yeraltını gösteriyor. Gömülü olan değerli maddeyi ekranda şekliyle görebiliyorsunuz. Toprağı kazıp gömülü maddeyi sanki kendi elinizle koymuş gibi kolayca çıkarıyorsunuz."

Günümüzde hiçbir araştırmacı böyle bir söyleme inanmamalıdır. Çünkü yeraltı araştırmalarında bu tür bir beklenti hayal kırıklığına sebep olur. Yeraltı araştırmaları çaba gerektirir. Tesadüfler dışında, bize göre diğerlerinden daha çok çaba gösteren, bilinçli kişiler amacına ulaşabilir.

Onlarca metre derini ve yüzlerce metre ileriyi tarayıp, gömülü maddeyi bularak anında sinyal veren, ekranda şekliyle gösteren cihaz henüz üretilmiş değil. Yeraltı araştırmaları bu kadar kolay olsaydı ve böyle bir cihaz üretilseydi, herhalde sahibi bu çok işlevli cihazı satmak istemezdi...Böyle bir durumda da, yeraltında araştıracak ne bir gömülü madde, ne de bir maden kalırdı.

Hava homojendir ve radarlar çok yüksek verimlilikle kilometrelerce ötedeki farklılıkları tespit eder. Deniz suyu homojendir ve sonarlar çok yüksek verimlilikle suyun yüzlerce metre derinlerindeki farklılıkları tespit eder. Ancak toprak homojen olmadığından, günümüz teknolojisinde jeolojik ve arkeolojik yeraltı araştırma cihazlarından % 100 net sonuç almak zordur. 

Miner A-200 Jeofizik Cihazı, başka cihazlarla tespit edilmesi zaten mümkün olmayan hedeflerin bulunabilmesine yardımcı olmakta, bu hedeflerin tespit edilebilme ihtimalini artırmaktadır.

Cihaz, mümkün olan en güvenilir sonuçları vererek kullanıcıyı doğruya yönlendirir. Araştırmacı cihazı dikkatle kullanılmalı, ölçüm değerlerini titizlikle yorumlamalı ve mantığının yardımıyla sonuca varmalıdır.

 

6) Maden araştırmasında bu cihazı kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Kullanıcı maden araştırmasında mümkün olduğunca fazla ölçüm yapmalı, ölçüm değerlerini dikkatle birbiriyle kıyaslayarak yorumlamalıdır. Maden araziye yayılmış şekilde olacaktır. Maden araştırmaları derinlerde yapılacak, arkeolojik araştırmalar yüzeye yakın olacaktır. Miner A-200'den; jeolojik  araştırmalarda maksimum 20 metre derinliğe kadar, arkeolojik araştırmalarda maksimum 10 metre derinliğe kadar sağlıklı sonuçlar alınabilir.

 

7) Miner A-200 ile su arayabilir miyim? Kaç metreye kadar?

Evet. Wenner yönteminde teorik olarak iki elektrot arası mesafe kadar derinlikte arama yapabilirsiniz. Su tespit edildiğinde, ekrandaki direnç değerinde (önceki ölçümlerin ortalama değerlerine göre) belirgin bir düşüş olacaktır.

 

8) Miner A-200 ile yeraltında tespit edilebilecek en küçük madde ne kadar olabilir?

Yeraltı araştırma cihazlarında genellikle derinlik arttıkça hassasiyet düşmektedir. En az bir peynir tenekesi büyüklüğünde olup, çok uzun yıllar yeraltında kalarak toprakla kimyasal, fiziksel, biyolojik etkileşimini sağlamış maddeler tespit edilebilir. Özellikle metal objeler yeraltında uzun yıllar kaldıklarında, metal ile toprak arasındaki kimyasal reaksiyonların sonucu olarak, metalin çevresinde bulunan toprağın iletkenliği artacaktır. Bu sayede metal objenin tespiti kolaylaşacaktır çünkü madde cihazlara sanki daha büyükmüş gibi görünecektir. Miner A-200 Jeofizik Cihazı ile yapılan araştırmalarda çivi, at nalı, konserve kutusu gibi küçük maddeler tespit edilmez. Kaydırma mesafesinin yeraltındaki maddenin büyüklüğünden fazla olmaması, maddenin tespitini kolaylaştıracaktır.

 

9) Metal ayırımı var mıdır?

Aynı büyüklükte bir altın ve bir demir düşünelim. Bu iki metalin elektrik iletkenliği farklı olacağından, toprağa verilen elektrik akımına karşı dirençleri de değişik olacaktır. Demir iletken bir metaldir ancak en iyi iletken altındır. Bu sebeple; direnç değerindeki ani değişim demirde az olurken, altında daha belirgin olacaktır.

 

10) Cihaz boşluk bulduğunda nasıl sinyal verir?

Boşluk elektrik akımını geçirmez. Akım, basit anlatımla, boşluğun çevresinden dolaşacaktır. Boşluk tespitinde direnç değeri ani olarak artacaktır. Boşluğun büyüklüğüne göre ani artış miktarı değişecektir. Çok büyük boşluk, büyük tünel gibi oluşumlardan akım geçmeyecek, cihaz hata sinyali verecektir. Bu hata sinyali yeraltındaki boşluğun, tünelin göstergesi olacaktır.

 

11) Cihaz, arkeolojik araştırmalarda mezar, lahit bulduğunda nasıl sinyal verir?

Taşlar, kayalar; mineral yapılarına ve büyüklüklerine göre değişken olmakla beraber, genellikle elektrik akımına karşı belirgin direnç gösterecektir. Direncin ani olarak artması mezar taşlarına, lahitlere, kayalara, eski yerleşim yerlerindeki taş duvarlara işaret edecektir.

 

12) Miner A-200 Jeofizik Cihazı'nı nasıl kullanmayı tavsiye edersiniz? Ahşap iskeletle mi, yoksa ahşap iskeletsiz mi?

Kullanıcı cihazı ister ahşap iskeletle, ister ahşap iskeletsiz kullanabilir. Araştırmacının çalışma yaptığı bölgenin şartlarına ve araştırmacının hedefine göre cihazın kullanım şekli değişecektir. Ahşap iskeletli ikiz elektrot yöntemi; eski yerleşim yeri duvarlarının, mezarların, tünellerin, gömülü olan maddelerin, yüzeye yakın boşlukların tespitinde maksimum 2,5 metreye kadar kullanılabilir. Bu yöntemin arkeolojik araştırmalarda güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir.

Wenner yöntemi de derinlerdeki boşluklar, tüneller, eski yerleşim yeri duvarları, su, maden, vb. tespiti için arkeolojik ve jeolojik araştırmalarda kullanılabilir. Wenner yöntemi, istenirse elektrotlar arası mesafe fazla arttırılmadan, ikiz elektrot yöntemine alternatif olarak ahşap iskeletsiz kullanılabilir.

 

13) Miner A-200 ile araştırma yaparken, Wenner yönteminde, iki elektrot arası mesafe net tespit derinliği midir?

Wenner yönteminde iki elektrot arası mesafe, teorik olarak maksimum etki derinliğidir. İki elektrot arası mesafenin yarısı da, hassasiyetin en güçlü olduğu derinliktir. Eğer yeraltında akımın geçmesini engelleyecek bir anomali varsa, cihaz hata sinyali verecek, kullanıcı hedeflediği derinliğe inemediğini anlayacaktır. Hassasiyet derinlik ile beraber azalmaktadır. Derinlik arttıkça küçük maddelere olan hassasiyet azalacaktır. Bu sebeple, özellikle arkeolojik araştırmalarda, hedef çok derinlerde değilse, iki elektrot arası mesafenin, hedefin tahmini derinliğine yakın mesafede ayarlanması faydalıdır. Örneğin 1 metre derinde olabileceği tahmin edilen bir hedef için, Wenner yönteminde, iki elektrot arası mesafeyi 10 metre yapmanın gereği yoktur. Bu örnekte, iki elektrot arası mesafe 2 metre olarak ayarlanabilir. Yüzeye yakın araştırmalarda, yüksek hassasiyet için, gerekirse, mesafe daha da düşürülebilir.

 

14) Ürünlerin garantisi var mıdır?

Miner markalı ürünlerimiz teknik arızalara karşı bir yıl garantilidir.

 

15) Yeraltı araştırmaları için hangi ürünü, nereden almalıyım?

Bir cihaz  almadan önce, sitemizdeki bilgileri dikkatle okuyup öğreniniz. Ürünlerin fiyat/performans oranına çok dikkat ediniz. Yerbilimleri konusunda uzman olan, güvenilir firmalardan alım yapınız.

Çünkü ürün ne olursa olsun, marka ne olursa olsun, ürün nerede üretilmiş olursa olsun, satıcı firmadır size teknik konularda destek verebilecek olan. Satıcı firmanın uzmanlığı ve güvenilirliği çok önemlidir. Dostluğunuzu devam ettirebileceğiniz, bilgi ihtiyacınız olduğunda istediğiniz zaman tereddüt etmeden arayabileceğiniz firmaları seçiniz.

 

16) Miner A-200 Jeofizik Cihazı ile Miner A-750 Gravite Dedektörü'nün ilişkisi nedir? Birlikte kullanılmaları şart mıdır?

Miner A-200, toprağın elektrik direncini ölçer. Miner A-750 toprağın yerçekimini ölçer. Bunlar birbirinden çok farklı cihazlardır. Birlikte kullanılmaları şart değildir. Ancak, Miner A-200'den alınan verilerin grafiğe dönüştürülmesinde kullanılan el tipi bilgisayarın, gravite özelliği profesyonel olarak aktif hale getirildiğinden, Miner A-750 Gravite Dedektörü kullanıma hazırdır. Bu şekilde sistem hem rezistivite, hem de gravite özellikli olmaktadır. Bu sayede araştırmalar her iki sistemle yapılacağından, sonuçlar daha güvenilir olacaktır.

 

17) Birçok yanıltıcı cihaz kullandım, çok aldandım. Acaba bu cihaz diğerlerinden farklı mı? Bir kez daha yanılmak istemiyorum.

Haklısınız. Sizi anlıyoruz. Miner markalı ürünlerin hepsi profesyoneldir. Bu cihazları, yeraltı araştırmalarında uzman olan kişiler, mühendisler (maden, jeoloji, jeofizik, vb.) ve arkeologlar kullanır. Ürünlerin hepsinin belirli bir bilimsel dayanağı vardır ve hepsi farklı fiziksel temellere dayalı olarak çalışır.

Araştırma yapacağınız bölgede, tıpkı bir mühendis gibi tarama yapmak isterseniz, Miner markalı cihazları kullanabilirsiniz. Çünkü araştırma için, sizin çalışacağınız bölgeye bir mühendis gelecek olsa, o da bu cihazları gönül rahatlığıyla kullanacaktır. Miner markalı ürünler ne hayalidir, ne de oyuncaktır. Miner ürünleri, uzmanlara uygun araştırma cihazlarıdır. Ölçüm yöntemine göre, kullanım kılavuzuna uygun olarak, dikkatle, sabırla kullanıldığında güvenilir sonuçlar verecektir. Boşu boşuna kazı yaptırmayacaktır.

 

18) Bu cihazları nasıl deneyebilirim? Nasıl emin olabilirim? Toprağa madde gömüp deneyebilir miyiz?

Miner markalı ürünler, mühendislerin ve uzmanların kullandığı cihazlardır. Mevcut teknolojide en gelişmiş cihazlar, doğruya en yakın sonuçları vererek kullanıcıları yönlendirir. Cihazdan gelen veriyi, kullanıcının yorumlaması çok önemlidir.

Bazı araştırma bölgelerinde, toprak yapısına bağlı olarak, birkaç farklı cihaz kullanmak veya değişik teknikler uygulamak gerekebilir.

Araştırma alanının şartlarına ve hedefe göre cihaz seçmelidir. Doğru yöntem ve cihaz ile, dikkatli çalışmalar yaparak, verimli sonuçlar alınabilir. Yeraltı araştırmalarında sabırlı olmak gerekmektedir.

Toprağa madde gömerek deneme yapma talebi, çevresel faktörleri yok sayarsak ve toprak şartlarını hiç düşünmezsek mantıklı ve haklı görülebilir. Ancak bazı fiziksel temellerin ve sınırlamaların göz önüne alınması gerekmektedir. Uzun yıllar yeraltında kalmış, büyük maddelerin; toprakla etkileşimini sağladıktan sonra daha rahat tespit edilebildiğini, farklı toprak yapılarında alınacak sonuçların birbirinden çok farklı olduğunu unutmamak gerekir.

Yeraltına madde gömerek deneme yapmak yanıltıcı olabilir. Çünkü test alanı ile, hedeflenen araştırma bölgesinin şartları birbirinden farklıdır. "Cihaz, test alanında yeni gömülen maddeyi bulursa, her yerde bulur" diye düşünmek doğru olmayabilir. "Cihaz test alanında gömülü maddeyi bulamazsa, hiçbir yerde bulamaz" diye düşünmek yanıltıcı olabilir. Çünkü bir cihaz test alanında tespit yapamayıp, çok daha zor toprak şartlarında uyarı verebilir. Aynı cihaz test alanında tespit yapıp, araştırma bölgesinde sinyal vermeyebilir. Bu durum toprak şartlarıyla ve maddenin yeraltındaki durumuyla ilgili olup, sonuçlar önceden bilinmesi mümkün olmayan birçok değişkene bağlıdır.

Test için yeni madde toprağa gömülür, ama yeraltında aranılacak olan madde yeni gömülmemiştir. Deneme alanının toprak yapısı (mineral içeriği) ile araştırma alanının toprak yapısı birbirinden farklıdır. Denemesi yapılan madde ile gömülü olabilecek maddenin büyüklüğü ve cinsi farklıdır. Hatta yeraltında bulunması hedeflenen madde ile, test alanında yeni gömülen maddenin yeraltında duruş şekilleri bile birbirinden farklı olabilir.

En önemlisi de, test için gömülen maddenin bulunduğu noktanın biraz derininde veya çevresinde, sonuca olumlu ya da olumsuz etki edebilecek, bilemediğimiz ve göremediğimiz başka kayaçlar ve maddeler olabilir. Bu maddeler sinyalleri perdeleyebilir. Yeraltı araştırmalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi perdelemedir. Bir maddenin gönderilen sinyale karşı vereceği tepki; çevresinde, altında, üstünde, sağında, solunda bulunan bir başka madde veya kayaç ya da yapı tarafından engellenebilir. Buna yerbilimlerinde "Perdeleme Etkisi" denir.  Yeraltı araştırmalarını karmaşıklaştıran ama önceden bilinmesi mümkün olmayan zorluklardan birisi budur.

Toprağın aşılması hayal edildiği kadar kolay değildir. İşte bu sebeple, piyasada iyi ya da kötü onlarca farklı cihaz ve yüzlerce farklı teknik vardır.

Bu durumda araştırmacının karar vermesi, haklı olarak, zorlaşmaktadır. Bizce, araştırmacı için çözüm şöyle özetlenebilir:

a) Hava testleri yaparak cihazın nasıl çalıştığı anlaşılmalıdır (manyetik, elektromanyetik, gravite, rezistivite).

b) Araştırmacı alıp kullanmayı düşündüğü cihazın bilimsel (dikkat: hayali değil) çalışma sistemini satıcıya mutlaka sormalı ve tatmin edici cevaplar aldığından emin olmalıdır.

c) Araştırmacı karar vermeden önce, tanıdığı (konusunun uzmanı) bir mühendisin (maden, jeoloji, jeofizik, inşaat, arkeolog, vb.) fikrine danışmalıdır. Mümkünse, cihazın bulunduğu internet sitesine uzman kişinin girmesi sağlanmalı ve sitedeki detaylı bilginin yorumlanması istenmelidir.

d) Cihazını "herşeyi bulur, kaçırmaz, sadece altını bulur, yüzlerce metre ileriden bulur, yerini gösterir, kendiniz gömmüş gibi bulursunuz, şeklini gösterir, vb." hayali sözlerde tanıtanlar varsa, alım kararı tekrar düşünülmelidir. Her "uzmanım" diyen, "uzman" olmayabilir.

e) Bir ürünün nerede üretildiğinden çok, nasıl çalıştığı ve satıcı firmanın bu konudaki uzmanlığı dikkate alınmalıdır.

f) Yerbilimleri konusunda uzman şirketlerden ürün alınmalıdır. Çünkü araştırmacı ne kadar araştırma yaparsa yapsın, bir noktadan sonra satıcıya güvenmek zorunda kalmaktadır.

g) Profesyonel kullanıma uygun olan cihaz, bilgisine güvenilir firmadan alındıktan sonra; araştırma alanına çıkılmalı, zaman kaybettiren onlarca kazma-gömme testi yerine, hedeflenen madde için taramalar yapılmalı, cihazın sinyal verdiği noktalar belirlenmeli ve o noktada yasalara uygun çalışmalar yapılmalıdır.

 

19) Ankara dışındaki başka illerde bayiniz var mı?

Amacımız son kullanıcıya en uygun fiyatlı ürünleri sunmaktır. Son kullanıcının araştırmalar sırasında aklına takılan sorular olursa, bize ulaşması gerekmektedir. Bayi yeterince uzman olmadığında, teknik desteği yetersiz kalmaktadır. Bayinin kar marjını da düşündüğümüzde, ürün fiyatları en az % 35-40 artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, bayilik sistemi ile çalışmıyoruz. Ankara'daki büromuza ulaşarak ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

20) Arkeoloğum. Ücret karşılığı gömülü metal ve özellikle boşluk tespiti yapmam isteniyor. Askeri alanlar ve sit alanları dışında, çevreye zarar vermeden, özel arazilerde izinli olarak ölçümler yapmak istiyorum. Miner A-200 bu konuda bana yardımcı olur mu?

Evet. Miner A-200 hem gömülü metal, boşluk, hem de maden araştırmalarında en güvenilir cihazlardan biridir. Dikkatle ve sabırla kullanıldığında en sağlıklı sonuçları verecektir.

 

21) Ziraat mühendisiyim. Ücret karşılığı tarım alanlarının fiziksel özelliklerini incelemem isteniyor. Toprağın manyetik, elektromanyetik, gravite homojenliğini ve nemini ölçmek istiyorum. Nem oranı yüksek, manyetik seviyesi yüksek ve elektromanyetik iletkenliği homojen alanları belirlemem gerekiyor. Bu sayede daha verimli araziler bulunabilir, mevcut tarım alanları daha verimli kullanılabilir. Miner A-200 bu konuda bana yardımcı olur mu?

Evet. Miner A-200 tarım jeofiziği araştırmalarında en güvenilir cihazlardan biridir. Toprağın nem seviyesini belirlemeniz mümkündür. Toprağın manyetik ve elektromanyetik özelliklerini ölçebilmek için de Miner A-1000 isimli cihazı kullanabilirsiniz.

 

 

 

İlginize çok teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk, başarı dolu günler diliyoruz. Saygılar.

 

anasayfa  |  profesyonel metal dedektör  |  manyetik dedektör  |  elektromanyetik dedektör  |  jeofizik cihazı

jeo-elektromanyetik gravite dedektörü  |  maden su dedektörü  |  deprem dedektörü  |  sanayi metal dedektörleri  |  biz kimiz

 

 

(c) Copyright 2015  |  Özdemirli Madencilik Tic. Ltd. Şti.  |  Adres: Uzgörenler Sok. No.14 Pasaj-7 Demirlibahçe Ankara

Tel: (0545) 363 71 05  -  (0505) 460 83 70  -  (0312) 362 55 64   /   Faks: (0312) 362 88 94

info@metaldedektor.net